Επιλογή Σελίδας
Current Status
Not Enrolled
Price
600
Get Started
Το Εργαστήρι Ελευθέρων Σπουδών Labidea σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ για σπουδαστές Βowtech».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συμπληρωματικό της εκπαίδευσης στην Τεχνική Bowen (BOWTECH) όπως έχει θεσπιστεί από την Ακαδημία Bowen Αυστραλίας και σκοπό έχει να καλύψει τις ανάγκες πιστοποίησης επαγγελματικής δεξιότητας στην τεχνική.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος σκοπό έχει την σύνδεση της πρακτικής με την θεωρητική γνώση του ανθρώπινου σώματος.

Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό το πρόγραμμα σπουδών των στοιχείων Ανατομίας – Φυσιολογίας – Παθολογίας για σπουδαστές της τεχνικής Bowen και όλες τις χρήσιμες λεπτομέρειες, τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζετε πριν κάνετε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του 7ου επιπέδου Bowtech.

Η αναγνώριση των μαθημάτων από την Ακαδημία Bowtech Αυστραλίας συνοδεύει το δίπλωμα εκπαίδευσης Bowtech, συνεισφέρει στην αξία του διπλώματος και είναι απαραίτητη για την συνέχιση των σπουδών Bowtech.

 • Κάθε ενότητα του σεμιναρίου επικεντρώνεται στην μελέτη ενός συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Οι ενότητες περιλαμβάνουν την Ανατομία-Φυσιολογία-Παθολογία του υπό εξέταση συστήματος.
 • Προτεραιότητα δίνεται στο μυοσκελετικό σύστημα, για τα προβλήματα του οποίου καταφεύγουν συχνότερα στις συμπληρωματικές θεραπείες οι δέκτες.
 • Στην παθολογία δίνεται έμφαση στις παθήσεις, τις οποίες είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν οι ασκούντες των συμπληρωματικών θεραπειών.
 • Κάθε παρουσίαση της ενότητας ακολουθείται από ένα τεστ με ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν, πριν προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την ενότητα “Πληροφοριακό Υλικό”, πριν εγγραφείτε στο πρόγραμμα.

Ανατομία είναι η επιστήμη, η οποία μελετά την δομή του πολυκυτταρικού οργανισμού που ονομάζεται σώμα. Φυσιολογία είναι η επιστήμη, η οποία μελετά την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού από την μικρότερη λειτουργική του μονάδα -το κύτταρο- ως την συν-λειτουργία του συνόλου των συστημάτων του. Παθολογία είναι η επιστήμη, η οποία μελετά την απόκλιση από τα φυσιολογικά πρότυπα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού, εξετάζοντας τα συμπτώματα, θέτοντας την διάγνωση και προτείνοντας την κατάλληλη θεραπεία με σκοπό την αποφυγή επιπλοκών και την ίαση.

Σκοπός του σεμιναρίου

 • Να αναπτύξετε μια εις βάθος κατανόηση των ανατομικών δομών.
 • Να αναπτύξετε κατανόηση των βασικών φυσιολογικών λειτουργιών των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος.
 • Να αναπτύξετε την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων, για την ανάλυση των ανθρώπινων λειτουργικών δραστηριοτήτων.
 • Να αναπτύξετε την ικανότητα αναγνώρισης πιθανής παθολογίας των διαφορετικών συστημάτων του οργανισμού και την πιθανή ανάγκη παραπομπής του δέκτη.

Μαθησιακοί στόχοι

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα θα μπορείτε να:

 • Κάνετε χρήση της ιατρικά κοινής ανατομικής ορολογίας
 • Περιγράψετε την ιεραρχική οργάνωση του σώματος από το κύτταρο, στους ιστούς, στα όργανα και στα συστήματα
 • Περιγράψετε την δομή των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού
 • Περιγράψετε την λειτουργία των δομών αυτών
 • Περιγράψετε την σχέση μεταξύ δομής και λειτουργίας των διαφορετικών συστημάτων
 • Αναπτύξετε τις δεξιότητες παρατήρησης και αναγνώρισης της απόκλισης από φυσιολογικά πρότυπα
 • Περιγράψετε τα κύρια συμπτώματα της παθολογίας
 • Αναπτύξετε την ικανότητα αναγνώρισης της επίδρασης της φυσιολογικής δυσλειτουργίας στην κατάσταση της υγείας του οργανισμού.
Η κατανόηση του συνόλου των ενοτήτων βασίζεται  στην παράλληλη μελέτη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας:

 • ANDERSON R. (1993). The Gross Physiology of the Cardiovascular System. Racquet Press
 • CAEL C. (2010).Functional Anatomy. Wolters-Kluwer
 • CARR J. & SHEPHERD R. (2003). Stroke Rehabilitation. Butterworth & Heinemann
 • HALL S. (2007). Basic Biomechanics. McGraw-Hill
 • HAMILTON N. & LUTTGENS K. (2003). Κινησιολογία, 10η εκδ. Εκδόσεις Παρισιάνος
 • HUBBARD J. & MECHAN D. (1987). Physiology for Health Care Students. Churchill Livingstone
 • HOUGH A. (2001). Physiotherapy in Respiratory Care. Nelson Thomes Ltd
 • HISLOP H. & MONTGOMERY J. (2000) Daniels and Worthingham’s Muscle Testing: Techniques of Manual Examination. Εκδ. Παρισιάνος
 • ΚΑΤΡΙΤΣΗ Ε., ΚΕΛΕΚΗ Δ. & ΚΟΥΒΕΛΑ Η. (2007). Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας. Ίδρυμα Ευγενίδου
 • KISNER C. & COLBY L. (2003). Θεραπευτικές Ασκήσεις. Εκδ. Σιώκη
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ γ. (2005). Elsevier’s dictionary of medicine and biology. Elsevier
 • MAGEE D., ZACHAZEWSKI J., QUILLEN W. & MANSKE R. (2009). Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation. Saunders, Elsevier
 • NAYAK R. (2017). Exam Preparatory Manual for Undergraduates – PATHOLOGY. Jaypee Brothers Medical Publishers
 • NETTER F. (2009). Άτλας Bασικών Ιατρικών Επιστημών. Εκδ. Πασχαλίδης
 • PALASTANGA Ν., FIELD D. & SOAMES R. (2002). Anatomy and Human Movement. Butterworth & Heinemann
 • PETTY N. & MOORE A. (2001). Neuromusculoskeletal Examination and Assessment. Churchill Livingstone
 • PLATZER W. (1985). Εγχειρίδιο Ανατομικής του ανθρώπου, Τόμος 1. Εκδ. Λίτσας
 • PRYOR J. & WEBBER B. (1998). Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. Churchill Livingstone
 • SHERWOOD L. (2016). Εισαγωγή στην Φυσιολογία του Ανθρώπου. Εκδ. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
 • SHUMWAY-COOK A. & WOOLLACOTT M. (2000). Κινητικός Έλεγχος. Εκδ. Σιώκη
 • STOKES M. (ed) (2004). Physical management in neurological rehabilitation. Elsevier
 • ΤΙΧΑ S. (1999). Άτλαντας Ψηλαφητής Ανατομίας, Tόμοι A’ & B’. Εκδ. Παρισιάνος
 • FENEIS Η. (2000). Pocket Atlas of Human Anatomy. Thieme
 • TORTORA G. & DERRICKSON B. (2012). Principles of Anatomy and Physiology, 13th ed. Wiley & Sons Inc.
 • YLINEN J. (2008). Streching Therapy. Churchill Livingstone
 • VANDER A. (2001). Φυσιολογία του ανθρώπου. Εκδ. Πασχαλίδης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με τις βασικές γνώσεις στοιχείων Ανατομίας - Φυσιολογίας - Παθολογίας, οι οποίες θα χρειαστούν για την κατανόηση της τεχνικής Bowen. Πέραν τούτου στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων κατά την πρακτική άσκηση και στην κατανόηση της βαρύτητάς τους για την εφαρμογή του Bowtech σε πρακτικό επίπεδο.

Δευτερευόντως, το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει έναν  πρακτικό οδηγό για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τις συμπληρωματικές θεραπείες ή ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα το ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες του (π.χ., χορευτές, εκπαιδευτικοί, ψυχοθεραπευτές, κ.λπ.).

Ασφαλώς, στόχος του προγράμματος δεν είναι η ολοσχερής κατάκτηση της γνώσης της Ανατομίας – Φυσιολογίας – Παθολογίας, καθώς το σύνολο της έκτασης των πεδίων αυτών διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Σπουδαστές Bowtech
 • Σπουδαστές άλλων συμπληρωματικών μεθόδων, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προϋποθέτει βασικές γνώσεις Ανατομίας-Φυσιολογίας-Παθολογίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Προσωπικό e-mail
 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-learning

Το πρόγραμμα αποτελείται από το τρίπτυχο Ανατομίας-Φυσιολογίας-Παθολογίας, το οποίο απαρτίζεται από γνώσεις, που θα πρέπει να κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος.

Το τρίπτυχο χωρίζεται σε θεματικές διδακτικές υποενότητες. Κάθε θεματική υποενότητα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα μαθησιακά αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται αυτοτελώς μέσω ερωτήσεων κατανόησης μετά την ολοκλήρωση κάθε υποενότητας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ως χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται η περίοδος ενός τετραμήνου. Ο προϋπολογισμένος χρόνος ενασχόλησης εκτιμάται στις 110 ώρες.

Ο παραπάνω απαιτούμενος χρόνος έχει εκτιμηθεί με βάση την ενασχόληση ενηλίκων εκπαιδευομένων με παρόμοια προγράμματα και πληροί τις προϋποθέσεις της Ακαδημίας Bowtech Αυστραλίας. Ωστόσο ο χρόνος ενασχόλησης είναι καθαρά υποκειμενικός και εναπόκειται στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εντός της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών.

ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το κόστος φοίτησης είναι συνολικά 600 ευρώ. Η πληρωμή του ποσού αυτού γίνεται με την εγγραφή.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό.
Η απόδειξη είσπραξης εκδίδεται στο όνομα του συμμετέχοντα.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω διαδικτύου, με στόχο την ανεξάρτητη μελέτη του εκπαιδευομένου σύμφωνα με το προσωπικό του πρόγραμμα.

Η ύλη παρέχεται σε παρουσιάσεις ανά διδακτική υποενότητα, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται πρόσβαση σε διδακτικά βιβλία, τα οποία σκοπό έχουν να διευρύνουν την κατανόηση των ενοτήτων και να αποτελέσουν εφαλτήριο για περαιτέρω ατομική μελέτη.

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής υποενότητας ο συμμετέχων υποβάλει ηλεκτρονικά ένα τεστ. Οι ερωτήσεις των τεστ περιλαμβάνονται στην ύλη των μαθημάτων.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Η βαθμολογία κάθε θεματικής ενότητας πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 80%, προκειμένου ο σπουδαστής να λάβει το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σε περίπτωση που η βαθμολογία ενός μαθήματος δεν ξεπερνά το 80%, ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να υποβάλλει το τεστ  εκ νέου δωρεάν, εντός του χρονικού ορίου του τετραμήνου.

Στην περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής υποχρεούται να πληρώσει εκ νέου 20 ευρώ για κάθε ενότητα στην οποία απέτυχε.

Η βαθμολογία κάθε επανεξέτασης είναι η τελική.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

O εκπαιδευόμενος δύναται να αποταθεί στην Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος, για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχει. Kάθε σπουδαστής μπορεί να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτές ηλεκτρονικά για όσο διάστημα διαρκεί το μάθημα, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήσεις που σχετίζονται με τις ενότητες ή την αξιολόγηση στο email info@labidea.gr.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η επιτυχής ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων του συγκεκριμένου προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση του απαραίτητου πιστοποιητικού παρακολούθησης για την απόκτηση του διπλώματος Bowtech.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δρ. Ολυμπία Ραυτοπούλου

Γενική Ιατρός, Επιμελητής Β΄ στο Π.Ι. Μυρτιάς και στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» από το 2007.
Παράλληλα πραγματοποιεί εφημερίες στα Κ.Υ. Ολυμπίας και Ζαχάρως καθώς και καθημερινή παρακολούθηση των ασθενών του Περιφερειακού Ιατρείου.

Αλεξάνδρα Αντωνίου

H Αλεξάνδρα Αντωνίου είναι φυσικοθεραπεύτρια (BSc (Hons) Physiotherapy) απόφοιτος του πανεπιστημίου Queen Margaret της Σκωτίας και διδάσκει Bowtech από το 2010, ενώ η ενασχόλησή της με την τεχνική ξεκίνησε το 2001.
Έχει διδάξει στην Ελλάδα, στην Σερβία, στην  Βουλγαρία, στην Ρουμανία και στην Κύπρο ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Ακαδημίας Bowen Αυστραλίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Δρ. Ολυμπία Ραυτοπούλου

Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρεχόμενο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτές και η τεχνική υποστήριξη αξιολογούνται ηλεκτρονικά και ανώνυμα από τους σπουδαστές, μέσω συνδέσμου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, μετά το πέρας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σεμινάριο Content

ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1 of 2